ทุกท่านสามารถช่วยเหลือเด็กพิการกว่า 400 ชีวิต

หลากหลายวิธีเช่น การบริจาคเงิน, การระดมทุน,

อาสาสมัคร, ประชาสัมพันธ์, บริจาคของมือสองทุกชนิด และรับกล่องบริจาคไปตั้งที่บริษัท-ห้่างร้านของท่าน เป็นต้น

Everyone can join our cause and help transform the lives of 400 children. Whether you want to donate, fundraise, volunteer, invite us to speak, donate items or host a donation box.

ระดมทุน
Fundraise
สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการ
Wish List
กล่องบริจาค
Collection Box
อธิฐานเพื่อมูลนิธิฯ
Pray for CCD
บริจาคเงิน
Donate Money
บริจาคของมือสอง
Donate Second hand thing