• tomit@CCD

มูลนิธิฯจะจัดงานคริสต์มาสสำหรับเด็ก ๆ ในโครงการต่าง ๆ จำนวน 5 ครั้ง


🎄#CCDคริสตมาส2019 ♥️ขอรับการสนับสนุนของขวัญ🎁 ซุ้มอาหาร🍕🍟🍣🍡🍦🍩🥤 เพื่อ #เด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการในชุมชน♿️ 👑Thu 12/12/2019 #โครงการCBRนนทบุรี เวลา 9.00 -12.00 น.@อาคารห้องประชุม(หลังเก่า)เทศบาลเมืองบางคูรัด บางบัวทองนนทบุรี🍭 👑Tue17/12/2019 #โครง