• tomit@CCD

เด็กมูลนิธิฯทำพรมเช็ดเท้าเพื่อจำหน่าย Handmade doormat


เด็กมูลนิธิฯทำพรมเช็ดเท้าเพื่อจำหน่าย เป็นการฝึกสมาธิแลพัฒนาการของเด็กๆ Handmade doormat made by our CCD children.

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น