เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิฯ นำกลุ่มเด็กพิการมาพักอาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตในแบบคนปกติทั่วไป สร้างโอกาสในการฝึก  วิชาชีพและทำงาน เสมือนได้อยู่ในครอบครัว รวมทั้งฝึกการช่วยเหลือตนเอง เช่น ทำอาหาร ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

 

      CCD have run independent living homes for older residents since 2000 and Happy Home began in 2007. In 2013 there was a need to open a second home, Vision House. The houses are home to former Rainbow House residents and young adults with disabilities from the Government Homes. The houses are situated nearby to each other in a housing estate about 1km from Rainbow House.

Goals: To provide a safe and secure home for teenage boys and young men with varying disabilities to live together independently in the community.

       Approach: One young man at each home is appointed as a house parent, to oversee the running of the home and assist the less independent residents. Residents cook together most nights and each is assigned chores to ensure the upkeep of the houses. Most of the residents are in full time employment, some are still studying at college and some are part of CCD’s Vocational Training programme. They each have a savings account and are taught how to budget and save for their future.

  • Facebook