46160170_2924685594215636_45913660943583

ศูนยพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนนิวโฮป

นิวโฮปเป็นโครงการล่าสุดของมูลนิธิฯ เริ่มโครงการเมื่อ มิถุนายน 2558 ราคาพิเศษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในชุมชน

เรียนรู้สัตว์ต่างๆ_191002_0033.jpg

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ

  1. เพื่อทำการพัฒนาการเด็กในรูปแบบคริสเตียน สอนจริยธรรมคริสเตียนและเรื่องราวของพระเจ้า

  2. เพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว

  3. เพื่อให้เด็กรับการพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยของเด็ก

  4. เพื่อให้เด็กปกติได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ เข้าใจเด็กพิการ

New Hope Centre Objectives

 

Generate income

It generates income for our work with disabled children.

Serve children with both typical and additional needs

Facilitate integration between children with and without special needs

It facilitates integration between children without cognitive impairments, and those who have special educational needs. Our New Hope children eat lunch with Rainbow Day Care children, have joint activities such as interactive music sessions, sports sessions and art therapy lessons. We also do joint outings, special visits and events like Sports Day, Father’s Day and Christmas. Every morning begins with listening to the Thai National Anthem, and raising a Thai flag, followed by exercises outside. Again, we do these together every day to achieve integration and develop friendships and relationships between New Hope and Rainbow Day Care children.

Raise awareness about disability

It raises awareness about disability for the increased number of families we are reaching in the community. We hold joint Parent Review meetings with the parents of Rainbow House Day Care children, again facilitating integration and reducing the stigma and isolation surrounding disability.

Provide affordable high quality nursery education

It provides affordable high quality nursery education for children aged 18 months up until they turn 4. We teach Christian ethics, Thai language and culture, and also English.

เรียนรู้สัตว์ต่างๆ_191002_0031.jpg

Interested in New Hope?

If you are interested in your child attending our New Hope Early Childhood Development Centre please