top of page

เราเชื่อว่าเด็กพิการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ ได้รับอิสระภาพ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ และยังสนุกสนานได้ สำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมค่ายมาจากครอบครัวในชุมชนตามโครงการตต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งเด็กจากสถานคุ้มครองฯ ของทางภาครัฐ ค่ายสายรุ้งได้เปิดโอกาสพาเด็กๆ ได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ พร้อมกับครอบครัว สำหรับครอบครัวที่มีบุตรพิการหนัก เขาจะลำบากมากในที่จะเดินทางไปกันเองแน่นอน และในค่ายสายรุ้งนี้เป็นโอกาสดีสำหรับครอบครัวของพวกเขาอย่างมาก ในค่ายสายรุ้งนี้เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตมากมาย สร้างมิตรภาพใหม่ ให้กำลังใจกันและกันระหว่างครอบครัวที่มีบุตรพิการด้วยกัน 

IMG_2770
IMG_2661
IMG_2709
IMG_2756
IMG_2774
DSC033912

3 วันแห่งการพักผ่อนที่ชายหาด

ในแต่ละปีเราจัดค่ายสำหรับเด็กพิการทุกประเภท 200 คน (รวมผู้ดูแล 300 คน) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลายเดือนเมษายน สำหรับทุกคนที่มูลนิธิฯ เด็ก ๆ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแล้วเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของปี เด็ก ๆ หลายคนไม่เคยรู้สึกสัมผัสทรายมาก่อนหรือยังไม่เคยเห็นทะเล

สนใจร่วมสนับสนุนค่ายสำหรับเด็กพิการทุกประเภท

bottom of page