เราเชื่อว่าเด็กพิการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ ได้รับอิสระภาพ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ และยังสนุกสนานได้ สำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมค่ายมาจากครอบครัวในชุมชนตามโครงการตต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งเด็กจากสถานคุ้มครองฯ ของทางภาครัฐ ค่ายสายรุ้งได้เปิดโอกาสพาเด็กๆ ได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ พร้อมกับครอบครัว สำหรับครอบครัวที่มีบุตรพิการหนัก เขาจะลำบากมากในที่จะเดินทางไปกันเองแน่นอน และในค่ายสายรุ้งนี้เป็นโอกาสดีสำหรับครอบครัวของพวกเขาอย่างมาก ในค่ายสายรุ้งนี้เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตมากมาย สร้างมิตรภาพใหม่ ให้กำลังใจกันและกันระหว่างครอบครัวที่มีบุตรพิการด้วยกัน 

IMG_2770
IMG_2661
IMG_2709
IMG_2756
IMG_2774

3 วันแห่งการพักผ่อนที่ชายหาด

ในแต่ละปีเราจัดค่ายสำหรับเด็กพิการทุกประเภท 200 คน (รวมผู้ดูแล 300 คน) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลายเดือนเมษายน สำหรับทุกคนที่มูลนิธิฯ เด็ก ๆ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแล้วเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของปี เด็ก ๆ หลายคนไม่เคยรู้สึกสัมผัสทรายมาก่อนหรือยังไม่เคยเห็นทะเล

สนใจร่วมสนับสนุนค่ายสำหรับเด็กพิการทุกประเภท

ผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิฯ

กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิฯ
For Life Thailand 
CCD-USA 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

สนับสนุนมูลนิธิฯ

Volunteer 
Fund-raise 
A future Building 
Wish List 
Host a Donation Box 

Copyrights

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)