อาสาสมัครมูลนิธิฯ ยินดีรับอาสาสมัครจากทั่วโลก เพื่อการให้บริการและช่วยเหลือเด็กพิการ การเป็นอาสาสมัครเป็นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและให้โอกาสในการสร้างความแตกต่างที่แท้จริง ในชีวิตของเด็กถูกทอดทิ้งและพิการ เมื่อมีอาสาสมัครทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ หมายความว่าเด็ก ๆ จะได้สัมผัสกับความรักและการดูแล ซึ่งพวกเขายังขาดอยู่ อาสาสมัครสามารถนำความแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้และเป็นกำลังใจให้กับพนักงานและเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

ข้อมูลเบื้องต้น

มาร่วมเป็นอาสาสมัคร ในศูนย์ของเราที่บ้านฟื่องฟ้า ราชาวดีหญิง ราชาวดีชาย และบ้านสายรุ้ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในปากเกร็ด นอกจากนี้ยังมีโอกาสเป็นอาสาสมัครในโครงการชุมชนของมูลนิธิฯ ด้วยเช่นกัน

How to apply

All volunteers will need to go through a screening process to ensure they are suitable to work with vulnerable children and adults. CCD works in partnership with For Life UK and CCD-USA in the screening and training of volunteers across the world. To apply, please contact the correlating person below according to where you live.

Asia and Worldwide

If you live anywhere in the world except Europe or North America please contact Biz Boyle, CCD’s Volunteer Coordinator, by emailing volunteer@ccdthailand.org. Alternatively you can call +66 (0)2854 6966.

Europe

Please volunteer through For Life by emailing Volunteer Coordinator Charis Todd at volunteers@4lifethailand.org.

North America

Please volunteer through CCD-USA, Inc. by emailing Volunteer Coordinator at volunteer@ccd-usa.org.

ผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิฯ

กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิฯ
For Life Thailand 
CCD-USA 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

สนับสนุนมูลนิธิฯ

Volunteer 
Fund-raise 
A future Building 
Wish List 
Host a Donation Box 

Copyrights

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)