• tomit@CCD

แขกมาเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาค


30 สิงหาคม 2562

คุณมอร์ริส เคและเพื่อนๆ มาบริจาคเงิน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและมอบสิ่งของให้แก่เด็กพิการ ที่บ้านสายรุ้ง มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ดู 143 ครั้ง0 ความคิดเห็น